Start dropdown content
sluiten

Herhaalrecept

U kunt hier eenvoudig een herhaalrecept aanvragen:

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Afspraak maken

Een consult bij uw huisarts is alleen mogelijk op afspraak en duurt gemiddeld 10 minuten. Als u meerdere vragen heeft of met meerdere personen komt, heeft u waarschijnlijk meer tijd nodig. Wij verzoeken u dit bij de assistente aan te geven zodat wij u optimaal kunnen helpen.

Een telefonisch consult met uw huisarts is bedoeld voor een korte vraag of om een uitslag op te vragen. U kunt hiervoor ’s morgens tussen 08:00 - 10:00 uur een afspraak maken. Soms is het moeilijk uw gezondheidstoestand telefonisch te beoordelen. Een persoonlijk afspraak om op het spreekuur
te komen kan daarom alsnog nodig zijn om u optimaal te helpen.

Online afspraak maken
U kunt 24 uur per dag online een afspraak maken met de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. U kiest zelf met wie en wanneer. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda.

Online afspraak maken

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

Minder dringende vragen waarvoor u niet speciaal een afspraak wilt maken, kunt u online aan ons stellen. Wij proberen binnen een gering aantal werkdagen te antwoorden. U kunt alleen vragen stellen aan uw huisarts, assistente of praktijkondersteuner(s).

Het antwoord op uw vraag en een overzicht van uw vragen vindt u op MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie
Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers, dan kunt u ons bellen op het algemene nummer van het gezondheidscentrum.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven tijdelijk niet mogelijk

Momenteel is het niet mogelijk om u bij het gezondheidscentrum in te schrijven als patiënt. Dit wegens de toename in het patiëntenaantal het afgelopen jaar en om de kwaliteit van onze huisartsenzorg en praktijkvoering te borgen. Zodra er weer nieuwe patiënten kunnen worden ingeschreven, hopen wij u te mogen verwelkomen in ons centrum.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Over ons

Uw huisarts neemt altijd de tijd om naar u te luisteren dus stelt u gerust uw vragen.

Bij de SHG heeft u uw eigen huisarts. Maar als u snel een afspraak met een huisarts wilt, kan het zijn dat dit niet lukt bij uw eigen arts. U wordt dan -in overleg- geholpen door een andere huisarts van het gezondheidscentrum. Hij of zij heeft toegang tot uw medisch dossier.

 

 

Wij zijn NHG-geaccrediteerd voor de reguliere huisartsenzorg. Wij voldoen aan de landelijk vastgestelde normen en werken continu aan kwaliteitsverbetering.

Medewerkers

Mevr. J. Koornneef
Huisarts
Dhr. C.J. van Pelt
Huisarts
Mevr. I. Posthuma
Huisarts
Mevr. C.R. Reintjes
Huisarts
Mevr. C. Mudde
Huisarts (tot 1-4-2020)
Mw. H. Louwen
Huisarts (vanaf 1-4-2020)
Mw. N. Kaptein
Huisarts (vanaf 1-4-2020)
Mw. T. Wesstein
Huisarts in opleiding
Mevr. S. Daleman - van Wingerden
Praktijkondersteuner CVRM, Diabetes en Stoppen met Roken
Mevr. M. Holtmark van Dijkerhof
Praktijkondersteuner GGZ
Mevr. A.T.E. Jacobs
Longverpleegkundige/Praktijkondersteuner COPD/Astma
Dhr. S. van Olst
Praktijkondersteuner GGZ
Mevr. A. Vollebregt
Praktijkondersteuner, Diabetesverpleegkundige
Mevr. A. van der Zwan-Groen
Praktijkondersteuner Astma/COPD en Ouderenzorg
Mevr. A. Kortekaas
Hoofdassistente
Mevr. J. Godijn
Doktersassistent
Mevr. J. Kamps
Doktersassistent
Mevr. S. Letsch
Doktersassistent
Mevr. T. Nguyen
Doktersassistent
Mevr. J. Stuijfzand-Attema
Doktersassistent

Openingstijden

Handig om te weten

Consult

Een consult bij uw huisarts is alleen mogelijk op afspraak en duurt gemiddeld 10 minuten. Als u meerdere vragen heeft of  met meerdere personen komt, heeft u waarschijnlijk meer tijd nodig. Wij verzoeken u dit bij de assistente aan te geven zodat wij u optimaal kunnen helpen.

Een telefonisch consult met uw huisarts is bedoeld voor een korte vraag of een toelichting op een uitslag. U kunt hier ’s morgens tussen 08:00 – 10:00 uur een afspraak voor maken. Uw huisarts belt u op een later tijdstip terug. Soms is het moeilijk uw vraag telefonisch te beoordelen. Een persoonlijk afspraak om op het spreekuur te komen kan daarom alsnog nodig zijn om u optimaal te helpen.

Uitslagen opvragen

Bel 070 711 11 00 en kies voor optie 4. U wordt dan teruggebeld.

Huisbezoek

Mocht u niet in staat zijn om op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts natuurlijk bij u thuis langskomen. De visites aan huis worden meestal tussen de middag afgelegd. Wij adviseren u om indien mogelijk altijd naar de praktijk toe te komen omdat in de praktijk betere onderzoeks- en behandelings- mogelijkheden voor u aanwezig zijn.

We verzoeken u vriendelijk om vóór 10:00 uur een huisbezoek aan te vragen.

Meer informatie

 • Een consult bij uw huisarts is alleen mogelijk op afspraak en duurt gemiddeld 10 minuten. Als u meerdere vragen heeft of  met meerdere personen komt, heeft u waarschijnlijk meer tijd nodig. Wij verzoeken u dit bij de assistente
  aan te geven zodat wij u optimaal kunnen helpen.

  Een telefonisch consult met uw huisarts is bedoeld voor een korte vraag of een toelichting op een uitslag. U kunt hier ’s morgens tussen 08:00 – 10:00 uur een afspraak voor maken. Uw huisarts belt u op een later tijdstip terug. Soms is het moeilijk uw vraag telefonisch te beoordelen. Een persoonlijk afspraak om op het spreekuur te komen kan daarom alsnog nodig zijn om u optimaal te helpen.

 • Voor het goed functioneren van de praktijk zijn de doktersassistenten onmisbaar. De doktersassistente heeft een specifieke beroepsopleiding gevolgd en heeft een beroepsgeheim.

  Hierdoor kunt u bij hen terecht met algemene en specifieke gezondheidsvragen en kunnen zij op grond van de door u verstrekte gegevens informeren en adviseren. Zij zullen u soms enkele vragen stellen om een inschatting te maken voor verdere benodigde behandeling. Huisarts en assistente werken nauw samen en hebben regelmatig overleg.

  Ook verricht de assistente een aantal medische handelingen:

  • Tussentijdse bloeddrukcontrole
  • Aanleggen van een verband en het beoordelen van verwondingen
  • Oren uitspuiten
  • Suikercontrole
  • Hechtingen verwijderen
  • Aanstippen van wratten
  • Urine onderzoek
  • Injecties
  • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • Indien u bij verhindering een afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, zijn wij helaas genoodzaakt het tarief dat voor deze afspraak geldt bij u in rekening te brengen.

  Let op! Helaas kunt u dit bedrag niet declareren bij uw zorgverzekeraar dus wees op tijd met het doorgeven van een verhindering. Deze regeling geldt voor  de afspraken met de huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en doktersassistenten.

  Tarieven

  Niet nagekomen afspraak € 20,00
  Medische verrichting kostprijs*

   

  *Deze prijs is gelijk aan het tarief dat we met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen (meer informatie verkrijgbaar bij de assistente).

 • Tussen 17:00 en 8:00 uur is de praktijk gesloten.

  Voor spoedeisende klachten in de avond, nacht en in het weekend kunt u contact opnemen met de huisartsenpost (SMASH): (070) 346 96 69.

  SMASH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. De SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden.
  Iedere dag tussen 17:00 uur ’s avonds en 8:00 uur ’s morgens; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen.

  U krijgt altijd eerst een ervaren doktersassistente aan de lijn. Zij zal vragen naar uw naam, adres, postcode, geboortedatum en verzekering. Zorg dus dat u deze gegevens bij de hand heeft. Zij zal ook vragen naar uw klachten en beoordelen of het noodzakelijk is dat u gezien wordt door een huisarts.

  U moet altijd bellen, u kunt niet zonder afspraak naar de huisartsenpost.

  Meer informatie over de SMASH vindt u op de website van SMASH.

 • Een praktijkondersteuner (POH) of -verpleegkundige is deskundig om chronisch zieke patiënten te begeleiden, in overleg met de huisarts. Patiënten worden hierdoor regelmatig en uitgebreid gecontroleerd.

  De begeleiding van patiënten met diabetes gebeurt door de POH of praktijkverpleegkundige in samenwerking met de eigen huisarts. De POH verzorgt de controles van onder andere uw suikerspiegel, uw nierfunctie, uw cholesterol, uw bloeddruk en uw gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. Tevens begeleidt de POH bij het aanpassen van de levensstijl.

  Ook bij patiënten met astma of COPD verzorgt de POH de controles en begeleiding. Dit gebeurt aan de hand van vraaggesprekken en het uitvoeren van een eventueel longfunctieonderzoek.

  Bij cardiovasculair risicomanagement worden patiënten begeleid die een hart of vaatziekte hebben (gehad), dan wel patiënten die een hoger risico lopen op hart en vaatziekten.

  Een verwijzing via uw huisarts is hierbij noodzakelijk.

 • Bij het vermoeden van problematiek op het geestelijk vlak, bijvoorbeeld depressieve- , angst- of rouwproblemen, kan de huisarts u naar de praktijkondersteuner Geestelijke
  Gezondheidszorg GGZ verwijzen voor een kennismakingsgesprek.

  In dit gesprek zal samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. De behandeling vindt altijd plaats in overleg met uw huisarts en kan bestaan uit een aantal gesprekken.

  Daarnaast kan de POH GGZ beoordelen of er specialistische hulp moet worden ingeschakeld, zoals bij GGZ organisaties, vrijgevestigde psychiaters of eerstelijns psychologen.

  Een verwijzing via uw huisarts is hierbij noodzakelijk.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent